Články

chladivo r32 r1234yf

Výskyt podivné chemické látky v láhvích s R1234yf - polymerizace

Mezi opraváři autoklimatizací se v poslední době objevilo několik zpráv o výskytu podivné chemické látky po připojení láhve s chladivem R1234yf na plnící stanici. Tato bílá látka může údajně zcela zničit plničku nebo jí výrazně poškodit.

Firma Schiessl, s.r.o. jako distributor chladiva Honeywell Solstice yf na českém a slovenském trhu tyto informace také zaznamenala. Kontaktovali jsme několik chemiků a firmu Honeywell jako výrobce chladiva R1234yf. V současné době můžeme k tomuto problému poskytnou následující informace.  ...Celý článek >>


Překlad dopisu firmy Honeywell, o porušení duševního vlastnictví. Solstice 1234yf

Chladivo R1234yf , Honeywell dopisVážený distributore chladiva Solstice yf,

několik obchodních partnerů z celé Evropy nás upozornilo na distributory/obchodníky, kteří nabízejí produkt 1234yf vyrobený v Číně pro evropský, ukrajinský a ruský trh. Velké díky všem, kteří nám tyto informace poskytují. S vaší pomocí můžeme snadněji identifikovat a řešit všechny aktivity porušující patentové právo co možná nejdříve. Pokud se setkáte s aktivitami, které jsou podle vás nezákonné, předejte prosím obchodním zástupcům společnosti Honeywell veškerou dokumentaci, která vaše domněnky dosvědčuje (např. emaily, nabídky, brožury, fotografie lahví, MSDS nebo výrobní dokumentaci, ve které je identifikován výrobce). Čím více informací budeme mít k dispozici, tím více budeme moci s tímto problémem udělat.

Jak jistě dobře víte, společnosti Honeywell učinila významné investice do výzkumu a vývoje, výrobního zázemí a infrastruktury při uvádění Solstice 1234yf na trh. Všichni víme, že nemalé investice učinili také naši distribuční partneři. Společnost Honeywell má za úkol zajistit, abychom všichni dosáhli spravedlivé návratnosti všech investic, také tím, že budeme neúprosně pronásledovat porušovatele patentového práva. Nebudeme tolerovat krádež našeho intelektuálního vlastnictví. Honeywell má dlouhou zkušenost s neúnavným pronásledováním těch, kteří porušují patentové právo po celém světě. Jsme odhodláni dělat vše, co je právně možné, abychom bojovali s padělateli našeho Solstice 1234yf portfolia. ...Celý článek >>

Návod na manipulaci s chladivem SOLSTICE™ yf (R1234yf)

Návod na manipulaci s chladivem SOLSTICE™ yf (R1234yf)Na základě Nařízení 2006/40/ES o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel,je zakázáno používání chladiv s hodnotou potenciálu globálního oteplování (GWP) větším než 150. S účinností od 1.1. 2011 přestaly členské státy udělovat evropské schválení typu, nebo vnitrostátní schválení typu vozidla vybaveného klimatizačním systémem konstruovaným tak, aby obsahoval skleníkové plyny s potenciálem globálního oteplování větším než 150. Chladivo R134a používané v klimatizačních systémech osobních automobilů má hodnotu GWP = 1300. Z tohoto důvodu přecházejí automobilky na používání nového chladiva pro klimatizace, označeného jako HFO1234yf, nebo R1234yf. Toto chladivo má hodnotu GWP = 4. ...Celý článek >>

Chladiva Honeywell Solstice -HFO 1234yf –HFO 1234ze – HFO 1233zd

Výrobce chladiv firma Honeywell uvádí na trh novou generaci chladiv pod obchodním názvem SolsticeTM .
Jedná se o následující chladiva:
Solstice yf (R1234yf) - náhrada za chladivo R134a v autoklimatizacích. Toto chladivo lze použít i v normálním chlazení místo chladiva R134a. Je klasifikováno jako A2L. ...Celý článek >>

Bezpečnostní list - Solstice R1234yf - náhrada za R134

Bezpečnostní list - Solstice R1234yf - náhrada za R134BEZPEČNOSTNÍ LIST Solstice® yf Refrigerant (R-1234yf) Datum revize 05.08.2018
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. Identifikátor výrobku
1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu ...Celý článek >>

Sada základního vybavení pro R32 / HFO1234yf / HFO1234ze

Sada vybavení pro R32 / HFO1234yf / HFO1234zePotřebujete-li základní vybavení pro R32/ HFO1234yf / HFO1234ze? Neváhejte a obraťte se na nás... Celý článek >>
Home Schiessl
Facebook Schiessl
Schiessl s.r.o. - chlazení, klimatizace, autoklimatizace, tepelná čerpadla.
Praha, Brno, Ostrava, Cheb, Plzeň, Pardubice, Nové Zámky
schiessl@schiessl.cz
www.schiessl.cz
Silou hlasu
Chladiva chladivo r32 r1234yf

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek